České školství nad propastí (3. díl)

Díl třetí: Vysoká škola pro každého? Od devadesátých let se veřejným prostorem nese volání po zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí. Toto volání se často zdůvodňuje potřebou “vysoce kvalifikovaných” zaměstnanců, kteří umějí ovládat “moderní technologie”. Častým argumentem je také srovnání ČR s ostatními státy v podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (např. zde: Celý článek České školství nad propastí (3. díl)